Ska man sälja eller köpa först?
Detta är den vanligaste frågan vi får.

Svaren vi ger är utifrån din personliga situation.

Att tänka på:
Om du säljer först så vet du hur mycket du fått och det är lättare att kalkylera för det nya boendet. Det som kan vara stressigt är att du inte har något nytt boende utan kanske får sätta dig i ett mellanboende innan ditt drömhus dyker upp.
Har du hög belåning samt ingen stress att flytta så är detta ett bra val.

Om du köper först är det bra om din belåning är låg. De flesta som väljer detta alternativ vet exakt vilket område de vill bo i.
Nackdelen är osäkerheten och stressen att du måste sälja ditt nuvarande boende inom en viss tidsram

Se till att du tar hjälp av en erfaren mäklare med god lokalkännedom så du får rätt värde på din bostad.
Kontakta oss med erfarenhet av mäkleri sedan 2007.


Mäklarsamfundet